De zorg kan geboden worden aan alle kinderen, pubers en (jong)volwassenen die een hulpvraag hebben.

Doelgroep

De zorg kan geboden worden aan alle kinderen, pubers en (jong)volwassenen die een hulpvraag hebben. Mijn expertise ligt op het gebied van autisme spectrum stoornissen, maar in de loop der jaren heb ik cliënten met diverse problematieken mogen begeleiden. Deze hulpvraag kan vanuit verschillende leefgebieden naar voren komen. Te denken valt aan (zelfstandig) wonen, school/werk, vrije tijd, verslaving, financiën en het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Ook kan er aandacht zijn voor het accepteren en leren omgaan met de gestelde diagnose, het vergroten van het zelfvertrouwen, het vergroten van de zelfstandigheid/zelfredzaamheid en opvoedingsvragen vanuit ouders.

Ouders

Er wordt gekeken naar de huidige thuissituatie. Hoe is bij ouders op het moment de verhouding draagkracht-draaglast en hoe kan deze meer in balans worden gebracht? Is er ondersteuning nodig of is het nodig bepaalde activiteiten tijdelijk uit handen te nemen? De draagkracht van de ouders neemt daardoor toe en na verloop van tijd kunnen zij, eventueel met ondersteuning, deze activiteiten weer overnemen.