De zorg kan geboden worden aan kinderen, pubers en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis en/of AD(H)D die een hulpvraag hebben.

Doelgroep

De zorg kan geboden worden aan kinderen, pubers en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis en/of AD(H)D die een hulpvraag hebben. Deze hulpvraag kan vanuit verschillende leefgebieden naar voren komen. Te denken valt aan (zelfstandig) wonen, school/werk, vrije tijd, financiën en het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Ook kan er aandacht zijn voor het accepteren en leren omgaan met de gestelde diagnose, het vergroten van het zelfvertrouwen, het vergroten van de zelfstandigheid/zelfredzaamheid en opvoedingsvragen vanuit ouders.

Ouders

Er wordt gekeken naar de huidige thuissituatie. Hoe is bij ouders op het moment de verhouding draagkracht-draaglast en hoe kan deze meer in balans worden gebracht? Is er ondersteuning nodig of is het nodig bepaalde activiteiten tijdelijk uit handen te nemen? De draagkracht van de ouders neemt daardoor toe en na verloop van tijd kunnen zij, eventueel met ondersteuning, deze activiteiten weer overnemen.

Groepsbegeleiding/-activiteiten

Vanaf april 2011,bied ik tevens groepsbegeleiding/-activiteiten aan op zaterdagen en in de vakanties. Dit doe ik in samenwerking met andere ZZP-ers die ook gespecialiseerd zijn in de doelgroep. Het betreft uiteenlopende activiteiten, zoals een bioscoopbezoek of een kookworkshop. Een aantal van de activiteiten hebben als uitgangspunt het aanleren van nieuwe vaardigheden, anderen zijn er vooral op gericht om ouders/verzorgers te ontlasten. Maar wat het uitgangspunt ook is, het is voornamelijk voor de cliënt een veilige manier om nieuwe contacten aan te gaan en te oefenen met de sociale vaardigheden.

Logeerweekenden

Doordat ik intensief samenwerk met andere ZZP-ers is er tevens de mogelijkheid tot logeerweekenden. Als er een of meerdere cliënten van mij deelnemen ga ik vanzelfsprekend mee om hen dat weekend te begeleiden. Mocht het zo zijn dat ik toch een keertje niet mee kan, dan is er altijd de mogelijkheid dat de cliënt met een collega meegaat. Op deze manier leert de cliënt ook andere begeleiders kennen en vertrouwen en is de continuïteit van zorg gewaarborgd.